Gastroezofagealna refluksna bolest (GERB) je  često oboljenje sa prevalencom koja se kreće od  8%–33%1 Prema Montrealskoj klasifika
By Rale
20 августа, 2021